Domovinski odgoj


science_classroom

Ona učiteljica Smilja je stala isprid ploče i rekla je: „Dico, danas ćemo učit o domovinskom ratu! Moran odma na početku izrazit ushit, sriću i zadovoljstvo šta je to ušlo u nastavni plan i program trećaša! Nikad nije previše rano da mi ka ponosni Hrvati usvojimo to gradivo!“

Onda je uča pljesnila sa rukama i pitala je: „Jel možda neko od vas zna šta je to bija domovinski rat?“

Svi rulja u razredu su šutili i vrtili su sa glavušama kao da nemaju blage.

Uča je pitala: „Šta? Baš niko?“

Onda sam ja dignijo ruku.

Uča je rekla: „Izvoli Robi!“

Ja sam rekao: „Jel to bija rat di su naši uz pomoć saveznika satrali Njemce i ustaše?“

Učiteljica Smilja je mene blido pogledala.

Onda je ona stavila ruke na kukove i pitala je: „A molinte lipo, od koga si to čuja?“

Ja sam rekao: „Od mog dida sa Šolte!“

Uča je rekla: „E pa dida ti se malo zajeba, mladiću! Biće čovik ostarija, pa je mrvicu propuva!“

Ja sam rekao: „Sori, učiteljice, al moj dida nije propuva!“

Uča je rekla: „Okej, ako nije propuva, onda je mislija na neki drugi rat!“

Ja sam pitao: „Na koji drugi rat?“

Uča Smilja je rekla: „Na drugi svjecki rat! Ti je rat bija prije domovinskog rata!“

Ja sam pitao: „Pa koga su onda naši satrali u domovinskom ratu?“

Uča je rekla: „Satrali su Srbe i četnike!“

Ja sam pitao: „A ko su nam bili saveznici?“

Uča je rekla: „Njemci i ustaše!“

Ja sam zblantao se u uču Smilju sa lakšom zbunjozom.

Samo onda je moj drug Dino rekao: „Čekajte malo, učiteljice, zar oni već nisu bili satrani u drugom svjeckom ratu?“

Onda je onaj Kane Šteta rekao: „E stvarno, jebate! Ako su naši satrali Njemce i ustaše u drugom svjeckom ratu, a posli toga je doša domovinski rat, kako su ih onda mogli imat za saveznike?“

Ona tuljanica Niveska je uletila: „Možda ih nisu satrali sve! Nego su neke satrali, a neke su ostavili da in posli budu saveznici!“

Ona Nela Svinjogojstvo je pitala: „Kako su birali koje će satrat, a koje će ostavit za saveznike?“

Onaj Rino Sajla je rekao: „Možda su in dali igrat na par-dišpar?“

Učiteljica Smilja je dvaput pljesnila sa rukama i rekla je: „Dico, molinvas lipo nemojte konplicirat život! Ovo je tribalo bit jednostavno gradivo, da skužimo ko je agresor a ko žrtva, a ne da sad tu idemo do stoljeća sedmog…“

Samo onda je ona balibanica Lidija uletila: „A di su onda bili Srbi i četnici?“

Uča je pitala: „Kad?“

Balibanica Lidija je rekla: „Pa u drugom svjeckom ratu!“

Uča Smilja je počeškala se po bradi i malo je dumala.

Onda je ona rekla: „Četnici su bili skupa sa Njemcima i ustašama! A Srbi su bili skupa sa našim Hrvatima, znači protiv Njemaca, ustaša i četnika!“

Onda je mala Teica pitala: „Zašto onda moja mama govori da su mog dida u domovinskom ratu uhapsili Taljani?“

Učiteljica Smilja je okrenila se prema njoj i rekla je: „Teice, dušo, didu ti nikako Taljani nisu mogli uhapsit u domovinskom ratu! Možda su ga jedino mogli uhapsit u drugom svjeckom ratu!“

Kane Šteta je pitao: „A jesul Taljani bili Njemci, ustaše ili četnici?“

Uča Smilja je podviknila: „Taljani su bili Taljani! Samo su bili u kompi sa Njemcima, ustašama i četnicima! A to znači protiv Hrvata i Srba!“

Ona pederica Sandra je pitala: „A jesul onda posli u domovinskom ratu bili u kompi sa Hrvatima i Srbima?“

Moj drug Dino je njoj rekao: „A glupa si ka tava, Sandra! Kako će bit u kompi sa Hrvatima i Srbima ako su Hrvati bili protiv Srba!“

Pederica Sandra je pitala: „Kad?“

Dino je rekao: „Pa u domovinskom ratu!“

Kane Šteta rekao: „Možda je po Taljana išlo sa Srbima, a po sa Hrvatima!“

Nela Svinjogojstvo je pitala: „Kako su birali koji će sa kojima? Jesul igrali na par-dišpar?“

Uča Smilja je zveknila sa dnevnikom po klupi i viknila je: „Jel više bilo dosta?!“

Ja sam njoj rekao: „Ovo gradivo je zapopizdit teško, učiteljice! Ja ne kužim ništa živo!“

Uča je dreknila: „Zato šta smo sve zakonplicirali sa tvojin didom i drugim svjeckim ratom! Odsad se držimo samo domovinskog rata i gotovo! Jel to svima jasno?!“

Mi smo svi u razredu umirili se i začepili smo labrnje.

Uča je podviknila: „I da se više uopće ne spominju Taljani i Njemci, pošto su to sad naši dragi turisti! Jel i to jasno?“

Mi smo svi šutili i klimali smo sa glavušicama.

Uča je rekla: „Okej! Znači, vratimo se na početak! U domovinskom ratu su Srbi i četnici išli okupirat našu zemlju, a onda su…“

Dino je uletijo: „…a onda su ih Hrvati i ustaše satrali! Jel tako?“

Učiteljica Smilja je značajski se okrenila prema njemu. Ona je zarežala: „Otprilike!“

Ja sam uletijo: „Za razliku od drugog svjeckog rata, di su Hrvati i Srbi satrali četnike i ustaše! Jel tako?“

Uča je značajski zapiljila se prema meni i zarežala je: „Otprilike!“

Onda je Dino uletijo: „Šta znači da će u sljedećem ratu Hrvati i četnici satrat Srbe i ustaše!“

Uča je iskobečila oči i zinila je sa ustima.

Onda je tuljanica Niveska rekla: „A zašto Hrvati uvik moraju pobjedit? Možda će baš Srbi i ustaše satrat Hrvate i četnike!“

Samo uča je na nju arlauknila: „Niveska, kakvo je to nedomoljubno ponašanje?! Za koga ti navijaš? Neću da čujen takve stvari u ovom razredu!“

Tuljanica Niveska je u roku odma zablindirala gubicu.

Moj drug Dino se mrgaški smjehuckao.

Učiteljica Smilja je naperila kažimprst prema njemu i rekla je: „A ti se, pametnjakoviću, ne keseri! Otkud tebi pravo da govoriš da će bit novog rata? Je li, klipsone?!“

Dino je raširijo ruke i rekao je: „Pa ubra san da je to princip lige prvaka! Igra svak protiv svakoga i na kraju se zbroje punti!“

Ja sam rekao: „Naravska stvar! A nemoš prekinit natjecanje napola!“

Uča je podviknila: „E pa slušajte me dobro, papani, to van je malo degenerična logika! Prvo i prvo, više nikad ne smi bit rata! A drugo i drugo, ako ga i bude, onda je turbo nemoguća kombinacija da Hrvati skupa sa četnicima ratuju protiv Srba i ustaša! Gotova priča!“

Onda sam ja rekao: „A zašto onda na Šolti mom didi ka Hrvatu jebu četničku mater?“

Uča je zableušila se u mene sa težim ošamutom.

Ekipa u razredu su isto gledali sa čudilom.

Ja sam rekao: „I to samo zato šta je bija u partizanima!“

Onda je Rino Sajla pitao: „Ko su sad partizani, jebate noj?“

Kane Šteta je rekao: „Nikad čuja!“

Nela Svinjogojstvo je rekla: „Biće neki turisti, ka Njemci i Taljani!“

Učiteljica Smilja je i dalje stajala ukipana isprid ploče sa namušenom facom.

Onda je balibanica Lidija nju pitala: „Stvarno, učiteljice, a ko su bili partizani?“

Uča je gledala koljački prema meni i podviknila je: „Jel vidiš sad šta si napravija, debilu? Jesmol mi na ovom satu tribali govorit o domovinskom ratu il o partizanima?“

Ja sam rekao: „Moj dida kaže da su partizani bili odlučujući faktor u domovinskom ratu!“

Uča se napečila: „A po čemu to, majketi?“

Ja sam rekao: „Po tome šta su nedostajali!“

Autor. Robi K. (IIIa)

Izvor: Peščanik.net, Categories:School, StoryTeller

1 reply

  1. jebenica_velkih_cica @dojaja.com !!

    =D

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: